Uglerod polat önümleri

 • Uglerod polat rulony

  Uglerod polat rulony

  Gaplamak we eltip bermek: 1. Eltip bermek: 10-15 günüň içinde ýa-da mukdaryny göz öňünde tutmak Ulag: Köp ýa-da konteýnerler boýunça;Üpjünçilik ukyby: aýda 200 metrik tonna;Töleg şertleri L / C, T / T;2. Gaplamak: Konteýner ýa-da köpçülikleýin gämi bilen gaplap bilýär.Adaty eksport deňiz gämisi, önümiň ululygyna görä polat guşak ulanýar.Siziň islegiňiz ýaly edip bileris.BAHA alyň
 • Uglerod polat turbasy

  Uglerod polat turbasy

  Gaplamak we eltip bermek: 1. Eltip bermek: 10-15 günüň içinde ýa-da mukdaryny göz öňünde tutmak Ulag: Köp ýa-da konteýnerler boýunça;Üpjünçilik ukyby: aýda 200 metrik tonna;Töleg şertleri L / C, T / T;2. Gaplamak: Konteýner ýa-da köpçülikleýin gämi bilen gaplap bilýär.Adaty eksport deňiz gämisi, önümiň ululygyna görä polat guşak ulanýar.Siziň islegiňiz ýaly edip bileris.
 • Uglerod polat plastinka / list

  Uglerod polat plastinka / list

  Gaplamak we eltip bermek: 1. Eltip bermek: 10-15 günüň içinde ýa-da mukdaryny göz öňünde tutmak Ulag: Köp ýa-da konteýnerler boýunça;Üpjünçilik ukyby: aýda 200 metrik tonna;Töleg şertleri L / C, T / T;2. Gaplamak: Konteýner ýa-da köpçülikleýin gämi bilen gaplap bilýär.Adaty eksport deňiz gämisi, önümiň ululygyna görä polat guşak ulanýar.Siziň islegiňiz ýaly edip bileris.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň